Risiko tilknyttet høyt kolesterol

Høyt kolesterol er ikke en sykdom, men en risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Nedenfor ser du noen av de vanligste hjerte- og karsykdommene knyttet til høyt kolesterol.

Arterosklerose (åreforkalkning)

Høyt kolesterolnivå i blodet innsnevrer blodårene og tilstanden kalles arterosklerose. Fettansamlinger i blodårene begrenser blodstrømmen til kroppen og til alle vitale organ. Deler av fettansamlingene kan løsne, noe osm kan føre til blodpropp. Hvis aterosklerose ikke blir behandlet, øker risikoen for andre hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.

Angina og hjerteinfarkt

Koronararteriene (kransårene) forsyner hjertet med oksygen. Når det dannes innsnevringer som begrenser blodstrømmen, kan det oppstå brystsmerter. Dette kalles angina, og utløses ofte av overanstrengelse og stress. Et typisk anginaanfall varer som regel ikke lenger enn 10 minutter. Hvis en blodpropp dannes og blokkerer lufttilførselen til hjertet, kan det føre til hjerteinfarkt. Symptomene for hjerteinfarkt er som oftest mer langvarige, over 20 minutter. Hvis du opplever brystsmerter bør du oppsøke legehjelp, da en slik tilstand kan være livstruende og krever akuttbehandling.

Hjerneslag

Et hjerneslag oppstår når blodstrømmen til deler av hjernen avskjæres. Hjerneceller dør og situasjonen kan føre til permanent skade, funksjonshemning eller død. Tilstanden krever akutt legehjelp.

Forbigående iskemisk anfall (TIA)

Dersom blodtilførselen avbrytes midlertidig forårsaker det oksygenmangel i deler av hjernen. Dette kalles forbigående iskemisk angrep (TIA), som er en form for hjerneslag. Symptomene er de samme som for et vanlig hjerneslag, som tale- og synsforstyrrelser eller nummenhet og svakhet i armer, bein og ansikt. I motsetning til for et vanlig hjerneslag er symptomene her forbigående og varer bare i noen minutter eller opptil noen timer. Symptomene bør ha gått helt tilbake innen maks 24 timer. En TIA bør tas på alvor og kan sees som et advarsel om at du står i fare for å få hjerneslag.

Lungemboli

En blokkering i lungenes blodårer går under det medisinske begrepet lungeemboli. Vanligvis oppstår lungeemboli av at en blodpropp i beinet (kjent som dyp venetrombose, DVT) løsner og følger med blodet og blir sittende fast i lungene. Tegn på tilstanden er vanligvis åndenød/kortpustethet, hoste og brystsmerter. Hvis du opplever disse symptomene skal du oppsøke lege.