Kolesterolnivåer

Lær mer om hvordan du måler kolesterolnivået i blodet og hvilke retningslinjer som finnes.

Ved måling av kolesterolnivåer ser man på summen av HDL- og LDL-kolesterol sammen med 20 % av triglyseridnivået. Målingen foregår gjennom en enkel blodprøve, og legen vil ta hensyn til de underliggende faktorer som nyresykdommer, diabetes, alkoholmisbruk og overvekt.

Generelle retningslinjer for totaltkolesterolnivå er ifølge Svenska Läkemedelsverket:

  • 5 mmol/l eller lavere for friske voksne
  • 4,5 mmol/l eller lavere hvis du er i risikosonen for hjerte- og karsykdommer

LDL-kolesterolnivåer bør være:

  • – 3 mmol/l eller lavere for friske voksne
  • – 2 mmol/l eller lavere for dem som er i risikosonen

Sunne kolesterolnivåer

Når det gjelder HDL-kolesterol er det bedre med høye verdier. Som retningslinje bør du ha et HDL-kolesterolnivå på 1 mmol/l eller høyere. Lavere nivåer kan være en risiko for hjerte- og karsykdommer.

Det er også viktig å se på forholdet mellom HDL-kolesterol og totalkolesterol. Helsepersonell regner ut forholdet ved å dele totalkolesterol på HDL-kolesterol og på den måten få fram en forholdsmessig del. En høy kvote/del er lavere enn 3,5 til 1. En høyere kvote/del betyr økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Kontrollere kolesterolnivået

Siden høyt kolesterol vanligvis ikke gir symptomer er det viktig å kontrollere nivåene for å se om man bør iverksette tiltak for å senke kolesterolet. Det anbefales at du kontrollerer kolesterolnivået ditt hvis du har:

  • hjerte- og karsykdom
  • diabetes
  • nyresykdom
  • slektninger som fikk hjerte- og karsykdommer i tidlig alder
  • andre risikofaktorer som høyt blodtrykk og overvekt

Kolesteroltesten utføres vanligvis på lege-/helsesenteret ved at du avgir blodprøve og måler kolesterolnivåer og triglyserider.

Du kan bli bedt om å ikke spise 10–12 timer før testen, over natten. Slik sikrer man at maten du har spist ikke påvirker resultatet.